Publications

Intergen Siltamallin opintomateriaali

Osa 1 Oppivan yhteisön oppimiskehys

Pedagoginen oppiva yhteisö


Osa 2 Pedagogisia menetelmiä ja välineitä ohjaajalle

Pedagogiset työkalut


Osa 3 Oppimismodulit opiskelijalle


Osa 4 Tutoriaalit

Tutoriaalit 1-4

Tutoriaali 1. Oman Europassin luominen ja ajan tasalla pitäminen

Tutoriaali 2. Työhaastatteluun valmistautuminen ja video CV:n teko

Tutoriaali 3. Työnhakujen tekeminen verkossa

Tutoriaali 4. Miten tutkia potentiaalisia työnantajia ja ymmärtää erilaisia käyttäytymissääntöjä ja kulttuurisia näkökohtia työpaikalla?

Digiperin -project
Digital personal investing - available to anyone


Take Care Project

SvMI Senior Volunteers for Migrant Integration

Koulutusohjelma Suomeksi: Koulutusohjelma.pdf

Oppimateriaali Suomeksi. Oppimateriaali.pdf

Moduulit suomeksi diaesityksinä:

Moduuli 1 Miten aikuinen oppii?

Moduuli 2 Kulttuurien välisen viestinnän keskeiset tekijät

Moduuli 3 Maahanmuuttajien kotoutumisteoriaa ja malleja

Moduuli 4 Aktiivinen kansalaisuus

Moduuli 5 Maahanmuutto ja vapaaehtoistyö Suomessa

OppimateriaaliKlikkaa tästä kirjoittaaksesi tekstiä