Publications

Digiperin -project
Digital personal investing - available to anyone


Take Care Project

SvMI Senior Volunteers for Migrant Integration

Koulutusohjelma Suomeksi: Koulutusohjelma.pdf

Oppimateriaali Suomeksi. Oppimateriaali.pdf

Moduulit suomeksi diaesityksinä:

Moduuli 1 Miten aikuinen oppii?

Moduuli 2 Kulttuurien välisen viestinnän keskeiset tekijät

Moduuli 3 Maahanmuuttajien kotoutumisteoriaa ja malleja

Moduuli 4 Aktiivinen kansalaisuus

Moduuli 5 Maahanmuutto ja vapaaehtoistyö Suomessa

OppimateriaaliKlikkaa tästä kirjoittaaksesi tekstiä