Seniorit maahanmuuttajien kotoutumisen tukena

SENIOR VOLUNTEERS FOR MIGRANT INTEGRATION- SENIORIT MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISEN TUKENA

MITÄ TÄMÄ HANKE TEKEE?

Tausta ja kohderyhmät

Euroopassa on suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan: tänään aikaisempaa enemmän ihmisiä joutuu pakenemaan poliittista vainoa ja sotaa.  Kymmenet tuhannet epätoivoiset ihmiset Afrikasta, Aasiasta ja Väli-Idästä etsivät turvapaikkaa Euroopasta paremman elämän toivossa itselleen ja perheilleen. 


Samaan aikaan EU-maat kohtaavat väestön ikääntymishaasteen;  huoltosuhde heikkenee, kun väestö ikääntyy ja hankkii yhä vähemmän lapsia. Kuitenkin monet eurooppalaiset eläkeläiset omaavat potentiaalia joko jatkaa työuraansa tai sitten osallistua muutoin yhteiskunnan kehittämiseen aktiivisina kansalaisina ja vapaaehtoistyössä käyttäen henkilökohtaisia ominaisuuksiaan kuten kärsivällisyyttä,viisautta ja ymmärrystä ja elämän- sekä työkokemustaan tässä toiminnassa. 

Hankkeellamme on kaksi kohderyhmää seniorit sekä maahanmuuttajat ja pakolaiset.  Molempien ryhmien edustajat kärsivät yleensä sosiaalisesta eristyneisyydestä ja heillä voi olla suurempi sosiaalisen syrjäytymisen riski kuin muilla väestöryhmillä. 

Päämäärämme

Senior volunteers for migrant integration- hankkeemme pyrkii osaltaan vaikuttamaan maanhanmuuttajien ja pakolaisten menestykselliseen  kotoutumiseen seniorien vapaaehtoisen maahanmuuttajatyön avulla. 

Erityiset tavoitteemme

Saavuttaaksemme päämäärämme pyrimme tekemään seuraavia toimenpiteitä:

  •   vahvistamalla seniorien vapaaehtoista maahanmuuttajatyötä ja aktiivista kansalaisuutta hankkeen kumppanien kehittämällä koulutusohjelmalla ja testaamalla ohjelmaa. 
  •   laajentamalla maahanmuuttajien ja pakolaisten vastaanottomaan kielenoppimista  ja kotoutumista, joita varten hankkeessa kehitetään maahanmuuttajille  erityinen kotoutumisopas (App/ohjelma).   Samalla koulutetut vapaaehtoisen maahanmuuttajatyön seniorit tarjoavat opetusta ja mentorointia.
  •   nostamalla yleistä tietoisuutta maahanmuutosta ja ikääntymisestä sitä varten suunnitellun opetusvideon avulla. Videon suunnittelussa käytetään hyödyksi kumppanien  kokemuksia seniorien vapaaehtoistoiminnasta ja maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttamisesta.  

Suunnitellut tulokset

  •  Koulutusohjelma senioreille tukemaan maahanmuuttajien ja pakolaisten kotoutumista kumppanimaissa 
  •  Koulutusmateriaali seniorien opetukseen ja koulutusohjelman testaaminen 
  •  Järjestämällä kontaktiseminaareja mobiiliversion käytöstä ja seniorien koulutusohjelmasta sidosryhmille ja saamalla "samaan pöytään" koulutetut maahanmuuttajatyötä tekevät seniorit ja "asiakkaat" ts maahanmuuttajat ja pakolaiset sekä yhteisöt, jotka toimivat maahanmuuttajien kotouttamiseksi. 
  •  Tuottamalla lyhyen videon suurelle yleisölle. Sen tarkoituksena on pyrkiä osaltaan muuttamaan virheellisiä käsityksiä ja stereotypioita maahanmuutosta  ja väestön ikääntymisest
  •  Järjestämällä päätöskonferenssin hankkeen tuloksien levittämiseksi ja hyödyntämiseksi Liettuassa. 


SITEMAP = verkkosivu

Home= Koti

About the project = Mitä hankkeessa tehdään?

News = Uutiset

Events = Tapahtumat

Expected outputs = Suunnitellut tulokset

Contacts = Yhteystiedot

Language = Kieli

English = englanti

Lithuanian = liettua

Greek = kreikka

German = saksa

Finnish = suomi

French = ranska


NB. In Finnish languages are written in small letters not like in UK where the first letter is capital