Euroreso meeting, Sofia, Bulgaria, 17th January 2020

Sofia, Bulgaria

Fernando Benavente, president (Spain)

Jukka Kallio and Oili Niittynen (in the middle)